TULONG Gumawa ng isang Pagkakaiba sa aming mga Komunidad

Sa iyong suporta, makakatulong kaming mabago ang mga buhay sa aming komunidad para sa ikabubuti.

Mangyaring isaalang-alang ang pagbibigay ngayon sa pamamagitan ng text o online.

Mag-donate sa pamamagitan ng Teksto

Magpadala ng isang donasyon sa The Literacy Council sa pamamagitan ng telepono. I-text ang "Literacy" sa 26989 upang matulungan kaming suportahan ngayon.

Mag-donate ng Online

Magpadala ng isang donasyon sa The Literacy Council online. Mag-click sa link upang matulungan kaming suportahan ngayon.